Marka Farkındalığı Nedir, Nasıl Yapılır?

0
1323

Marka farkındalığı; anlam olarak tüketicilerin yani müşterilerin zihninde bir markanın varlığının hatırlaması ve tanımlanmasıdır.

Marka farkındalığı ve tüketicilerin ürün-hizmet alması arasında önemli bir ilişki vardır. Bu yüzden Markanızı oluştururken, farkındalığını ortaya koymak adına; markanın adı, logosu, karakteri ve ambalajı gibi özelliklerini iyi belirlemek gerekmektedir. Markanızı oluştururken ilk yapacağınız işlem Marka Tescil işlemidir. Markanız için oluşturduğunuz isim ve logoyu tescil ettirmeniz ve marka farkındalığınızı oluşturmak için bir yol haritası hazırlamanız gerekmektedir.

Farkındalık; tanıma ve hatırlama olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır:

  • Tanıma: markanın görsel özelliklerinden bir kısmının görüldüğü zaman ya da bu özelliklerle alakalı ipuçları verildiği zaman marka adının bilinmesine tanıma denmektedir.
  • Hatırlama: Tüketicilerin herhangi bir ürünün işleviyle alakalı bir gereksinim duydukları zaman akıllarına gelen markadır. Tüketicinin markayı hatırlaması, zihinlerinde kayıt altına almış oldukları marka ile ilgili bilgilerin çağrışım yoluyla hatırlanmasıdır.

Bir markanın tüketici tarafından farkında olunmasının sağlanması markanın tanınırlık sürecini kapsamaktadır. Bu sürecin ortaya çıkması, markanın gelişmesi, büyümesi ve tüketiciler tarafından fark edilmesiyle başlamaktadır. Bir markanın bilinçli olarak ürününü almaya yönelen tüketicilerin olması için o markanın veya ürünün farkında olmasına bağlıdır. Farkındalık, marka veya ürünle alakalı tüketicide oluşan algı ve fikirlerdir. Dolayısıyla farkında olunmayan bir ürün veya marka tüketicide satın alma isteği uyandırmadığı gibi tüketicinin o markaya yönelmesi de beklenmemektedir.

Marka farkındalığı oluşturmak için bütünleşik pazarlama iletişimi öğeleri kullanılmaktadır. Bu öğelerden en etkili olanı genellikle reklamlar olarak bilinmektedir. Günümüzde televizyon ve basılı reklamların tüketici üzerindeki etkisi hala yoğun bir şekilde devam etse de gelişen teknolojiler ve iletişim araçları ile birlikte ortaya çıkan “Dijital Medya” yani Google, Yandex ve Sosyal Medya reklamları ve onu kullanan kitlenin yadsınamaz çokluğu sayesinde “Marka Farkındalığı”, dijital medyada da aktif bir şekilde oluşturulmakta, kitleler etkilenmekte ve hatta bazı durumlarda geleneksel reklam yöntemlerine gerek kalmadan hedef kitlede marka farkındalığı oluşturulabilmektedir. 

Hedef kitlede marka farkındalığı oluşturmak için, markanın ait olduğu kategorinin görevi ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de tüketicilerin zihinlerinde çeşitli çağrışımlar oluşturulmalı ve bu çağrışımlar arasında bağlantılar kurulması gereklidir. Oluşturulacak çağrışımların işlev ve görsellikleri birbirlerini desteklerse tüketicide farkındalık oluşturma kolaylaşır. Bunu sağlamak için de bütünleşik pazarlama iletişiminden faydalanarak güçlü sloganlar, etkinlikler, reklam müzikleri, sponsorluklar ve reklamlarda kullanılan karakterler gibi çalışmaların çağrışım oluşumu güçlendirerek farkındalık yaratılması sağlanmaktadır.

İnovasyonlar | Tüm İnovasyon haberleri için bizi takip edebilir, icat ve buluşlarınız için patent alabilirsiniz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here