Kriz Zamanında İnovasyonun Önemi

0
636

Bizler, dördüncü sanayi devriminin belirttiği gibi, sürekli ve radikal bir bozulma çağında yeniliğin rolünü konuşuyoruz. Bu yeni ortamda, inovasyon liderleri organizasyonun gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmasında önemli bir rol oynamalıdır.

Ancak bu yeni ortamda, kazananların olduğu gibi, kaybedenler de var. Peki, bir kurum kriz geçirdiğinde ne olur? İnovasyon liderleri hangi rolü oynarlar ve bir kurumun sıkıntı içinde olduğu bir dönemde programlarını nasıl değerlendirirler.

Gerçek şu ki, yeni rakipler pazarlarına girerken, teknolojinin rekabeti ve müşterilerin ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte, olgunlaşmış örgütlenmelerin giderek istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacağıdır.

İnovasyon liderleri için, bir kriz zamanı çabalarınız için varoluşsal bir tehdit olabilir ya da organizasyonun engebeli arazilerde etkili bir şekilde hareket etmesine yardımcı olmak için değer yaratmak ve çözümler tanımlamak için gerçek bir fırsat olabilir. İnovasyon liderlerinin değer katmak için atabilecekleri bazı adımlar şunlardır:

Stratejik bir ortam sağlayın : Bir krizle uğraşırken, parmakla işaretleme ve liderlikle ilgili acil talepler arasındaki sıkıntıyı aşın . Ancak, uygun olduğunda, inovasyon uzmanları bunu, mevcut senaryoya katkıda bulunacak şekilde daha geniş iş ve toplumsal değişimler konusunda liderleri eğitmek için bir fırsat olarak kullanmalıdır.

• Bu bağlamda çanalamanın liderlikle sınırlı olması gerekmemektedir. Eğitim süreci, mevcut kriz durumuna katkıda bulunan değişen çevreyi hızlandırmak için tüm organizasyonu ve hatta dış ortakları elde etmek için geniş çapta yaygınlaştırılabilir.• Elbette, sadece daha geniş bir kitleyi eğitmek yeterli değildir ve zaman içinde geliştirilen, çözüme işaret eden eylemler gerçekleştirilmelidir.

Yanıtları geliştirin : İnovasyon profesyonelleri, yeni fikirlerin kaynağı ve geliştirilmesi için çeşitli kanallara, yaklaşımlara ve insanlara sahip olmalıdır. Bu kaynaklar, derhal durumu çözen ve / veya organizasyonları gelecekteki bozulmalar için daha olumlu bir şekilde konumlandıran fikirlere yönlendirilmelidir.

• Bu kaynakların zaten yerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hızlı bir şekilde ve duruma dinamik olarak cevap verecek şekilde hareket edebilmelidirler.

• İnovasyon liderleri mevcut fikirlerde incelemeli ve kriz bağlamında bunları yeniden değerlendirmelidirler.

• Bir kriz ortamının baskısı göz önüne alındığında, anında cevap vermenin bir yolu olarak, hızlı kazançlara odaklanmak en iyisidir.

Erken ve sık iletişim kurun : Etkiyi ölçeklendirme, davranış değişikliğine ilham verme ve fikirlerin gelişimini destekleme yeteneği göz önüne alındığında, yenilik odaklı iletişimin artan önemi azımsanmamalıdır . Kriz zamanlarında ya da kısa bir süre sonra, kurumsal liderliğin organizasyona getirdiği olumsuz duygu durumun dengelenmesine yardımcı olacak olumlu mesajlar yaratılmalıdır.
Bu durumda zamanlama ve ton her şeydir, ancak yenilikçi davranışlar ve olumlu sonuçlar etrafında mesajlaşmak, özellikle krizin ilk ısısı azaldığında, bir kurumun etrafındaki krizin mesajını sıfırlamaya yardımcı olmak için harika bir yol olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here