İnovasyon ve Patent Eğitimleri

0
583

İnovasyon ve patent eğitimleri, inovatif, yenilikçi ve sorgulayıcı bakış açılarının kazandırılmasını sağlama konusunda verilen eğitimlerdir. Dünyada ve ülkemizde hızla artan ticari rekabet ortamında AR-GE, İnovasyon, özgün tasarımlar, icat ve patent kavramlarının önemi artmaktadır. İnovasyon ve patent eğitimleri ile sürekli gelişim hedeflenmektedir. Sürekli gelişim için de eğitim önemli bir rol oynamakta ve bu yüzden kurumlar, üniversiteler, iş insanı dernek üyeleri, AR-GE ve teknik personeller İnovasyon ve patent eğitimi almalıdırlar.

İnovasyon ve patent eğitimleri katılımcıların farkındalıklarının artmasını sağlayarak daha bilinçli ve verimli çalışmalarını sağlamaktadır. Eğitimler, katılımcıların icat veya ürün süreçlerinin analizlerini yapabilmelerini, problem potansiyellerini görebilmelerini ve oluşmadan çözebilmelerini, maliyeti azaltacak gelişmeleri görmelerini ve bu yönde aksiyon almalarını sağlamaktadır.

Patent Eğitimi Konuları

1.Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Eğitimi

Teknik ve hukuki olarak özel bir alan olan sınai haklarla ilgili farkındalık eğitimi ile katılımcılarımız temel anlamda konuyu anlayarak işlerinde daha etkin nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Katılımcılar bu eğitim ile karmaşık gelen patent konusunda daha detaylı bilgi edinecek, bilinç seviyeleri artacaktır.

2.Patent Araştırması Eğitimi

Patentler teknik bir yeniliğin, icadın tüm detaylarını çizimleriyle beraber açıklayarak verir. Bu nedenle teknik gelişme için çok faydalı bilgiler sağlar. Patent araştırması eğitimi ile hem patent literatürünün anlaşılması hem de etkin olarak araştırma yapılması öğrenilmiş olmaktadır.

3.AR-GE Mühendislerine Patent Eğitimi

Patent Stratejileri eğitimi ile firmaların AR-GE bölümlerinde çalışanların kazanımları; patent hedefli olarak fikir geliştirmek, rakipleri izleme yöntemleri, teknik araştırmalar yapmak, patenti saldırı ve savunma aracı olarak için kullanabilmektir. Bu yöntemleri etkili olarak kullanması ile firmanın rekabet üstünlüğü yakalamasına yardımcı olurlar. Bu eğitim strateji, bilgi ve uygulama içeren bir eğitimdir. Eğitim Süresi 1 gündür.

4.Patent Bazlı Teknolojik Rekabet Analizi

Ticari dünyada firmalar rekabet edebildikleri sürece yaşayabilmektedirler bu yüzden rekabet analizini de bilmek zorundadırlar. Genellikle pazarlama tarafında değerlendirilen rekabet analizi, özellikle AR-GE ve Yeni Ürün Geliştirme (ÜR-GE) faaliyeti yapan firmalar için teknolojik rekabet analizinin de yapılması ve sonuçlarına gore rekabet stratejilerinin belirlenmesi gerekir. Teknolojik Rekabet Analizi eğitimi ile şirketlerin AR-GE ve ÜR-GE stratejileri oluşturularak teknik ortamı ve rakipleri analiz etmeyi, bu değerlendirme sonucunda uygun stratejileri belirleyerek kuruma özel know-how kazandırılmaktadır.

5.Patent Yönetim Sistemi

Patent yönetim sistemi eğitimi ile şirketler, kurum bünyelerinde patenti nasıl yöneteceklerini, nasıl değerli patentler üretip bunu rekabette nasıl kullanacaklarını öğrenmektedirler. Patent yönetim sistemi, firmanın yapısına özel en etkili patent sistemini kurması için bir know-how kazandırır.

6.İnovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi

İnovasyon ve fikri mülkiyet eğitimi ile firmaların, kendilerine özgü inovasyon stratejisini belirlemeleri ve yapacakları İnovasyon faaliyetleri sonucunda elde edilen katma değerin en etkili fikrî mülkiyet hakları ile korunabilmesi için temel bilgi ve stratejiler verilmektedir.

7.Triz Eğitimi

TRIZ eğitimi ile çalışanların yaratıcılık yeteneklerinin artırılması, yenilikçi ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet hakkı ile sonuçlanacak çalışma yaklaşımı, Problemlere daha hızlı ve kolay çözüm bulunabileceğinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve sonuçta TRIZ’den faydalanarak ile rakiplerden fark yaratılması hedeflenmektedir.

İnovasyon ve Patent Eğitimleri sonucunda katılımcıların farkındalıkları arttırılarak daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır. Efor Patent tarafından AR-GE, inovasyon ve patent eğitimleri verilmektedir. Eğitimler, kurumların yapısına ve isteklerine göre şekillenmektedir. Katılımcılar patent odaklı eğitimler sonrasında Efor Patentin vekilleri ile sürekli bağlantıda kalabilmekte, yaptıkları yeniliklerin araştırma yorumları ve patentlenebilirlik kriterlerine uygunlukları gibi konularda sorularına en doğru cevapları bulabilmektedirler.

İnovasyon ve Patent Eğitimleri konularında detaylı bilgi almak için Efor Patent uzmanları ile iletişime geçiniz.
Eğitim, getirisi en yüksek olan yatırımdır. | Efor Patent

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here