İnovasyon Nedir ?

0
759
İnovasyon Nedir ?

Günümüzde inovasyon en önemli rekabet unsuru haline geldi. Özellikle teknolojik ürünlerde, inovasyonda başarı gösteren üreticiler diğerlerine farklar atmayı ve pazar paylarını önemli ölçüde artırmayı sağlamaktalar. Bu konuda yeterince hızlı olmayan üreticiler ise pazar kaybediyorlar ve alt sıralara iniyorlar. Bu gelişme giderek hızlanacak ve etkileri daha çarpıcı hale gelecek.

Diğer taraftan inovasyon, ciddi kaynak harcamaları gerektiren ve aynı zamanda başarısı garanti olmayan bir çalışma. İsabet edilmediği zaman ciddi kaynaklar boşa gidebiliyor. Bir işletme için kaynağın çok özenli ve isabetli kullanılması gerekliliği açıktır. Bu yüzden inovasyon çalışmaları çok doğru biçimde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz?

İnovasyon nedir?

Tanımı ile başlayalım: İnovasyon; pazar payını artıracak ve ek katma değer kazandıracak ürünlerin doğru zamanda geliştirilmesi, yapılan tasarım ve geliştirmelerin tasarım tescil ve patentlerle korumaya alınması ve başlangıç amacına uygun bir biçimde pazara sunulması sürecidir. Bu tanımdan da görülebileceği gibi bu süreç stratejik bir süreçtir ve iyi bir pazar araştırması ile başlar, iyi planlanmış geliştirme ve geliştirmelerin korunması süreci ile devam eder ve ürünün doğru biçimde pazara sunulması ve bir pazar payına ulaşması ile sonlanır.

 

İnovasyonun Birinci Aşaması İyi Bir Pazar Araştırmasıdır

Birinci aşama iyi bir pazar araştırması yapmaktır. Burada dikkat edilecek husus ürününüzle ilgili piyasa trendlerini yakalamaktır. Konunuzda lider firma değil iseniz yeni trendler yaratmayı marjinal ürünler tasarlamayı düşünmeyin. Unutmayın tasarım ödülü alan pek çok ürün pazarda yer bulamamıştır. Yeni bir trendin tutundurması ciddi pazarlama yatırımları gerektirir. Doğru davranış, piyasa lideri olan firmaların yeni ürünlerinin çizgisini yakalamaktır. Zira marka değeri olan ürünlerin insan bilinçaltında peşinen bir itibarı vardır. Burada taklit üründen söz etmiyorum. Taklit etmek tam tersi markanızı çok itibarsız hale getirir. Pazar payı yüksek ürünlerle benzer renkte ve çizgide ürünlerin pazarlanması daha kolay olacaktır.

Kullanım fonksiyonları açısından da lider firmaları iyi izlemek gerekir. Onların bir satış argümanı olarak öne çıkardığı fonksiyonları olanaklar ölçüsünde uygulamak yarar sağlayacaktır. Tasarımcılar, çoğu zaman gerçekten işe yarayacak ve kullanılacak fonksiyonları öne çıkarmak isterler. Bu çok mantıklı bir düşüncedir. Ürününüz tabi ki kullanılacak fonksiyonlara sahip olmalıdır. Ancak, pek çok üründe çok kullanılmayan birçok fonksiyon satışta önemli bir argüman olarak kullanılır ve satışı destekler. Bu fonksiyonları da iyi irdeleyip mümkün olduğunca ürüne eklemek pazarlamayı destekleyecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu daha var: Sizin inovasyon kararı aldığınız günlerde pazarda tepe yapmış ve kısa bir süre sonra demode olacak trendleri dikkate almamak gerekir. Zira inovasyon süreci uzunca bir süreç olabilir ve bu sürede o trend demode hale gelebilir. Bu konuda araştırma yapmak için en uygun ortam fuarlardır. Firmalar, fuarlarda yeni ürünlerini sunarlar. Hedef pazarınıza ürün satan lider firmaların fuarda sergilediği ürünler size yakın gelecekteki trendleri gösterecektir.

Bu aşama, bu yolda harcanacak zaman ve paranın hedefe isabet etmesi için en önemli aşamadır ve mutlaka titizlikle yapılmalıdır. Sonuçta belirlenen tasarım için mutlaka bir maliyet çalışmasını yapılmalıdır. Bu maliyetle ulaşılan satış fiyatının pazar için uygun olup olmayacağının iyi irdelenmesi gerekir.

İnovasyonun İkinci Aşaması Tasarım ve Uygulama Sürecidir

İkinci aşama tasarım ve uygulama sürecidir. Bu süreç tasarımdan başlayarak ürünün sorunsuz olarak seri üretime geçmesi sürecidir. Burada en önemli iki faktör zaman ve maliyettir. En kısa zamanda ve en doğru maliyette bu süreci tamamlamak gerekir. Bunun için tasarım aşamasında hammadde, ürün maliyeti, üretilebilirlik sorunları da dâhil tüm sorunların çözülmesi gerekir. Unutmayın her geçen zaman aslında ürününüzün pazarda yer alması ve elde edilecek katma değerin gecikmesi ve sizin trendinizin demode olmaya başlaması sonucunu doğuracaktır.

Başlangıçta, bu sürecin her adımında yapılacak işlerin ve bitirilme zamanlarının belirlendiği bir yol haritasını çıkarmak ve bu süreç için bir ön maliyet çalışması yapmak uygun olacaktır.

Tasarımın tüm girdilerinin tam olarak belirlenmesi ve tasarım sürecinin planlanmasından sonraki adım, ön görülen zamanda tasarımı gerçekleştirmektir. Tasarım, önce bilgisayar ortamında ya da kağıt üzerinde bitirilmelidir. Kalıp, aparat ve benzeri maliyetlere girmeden mümkünse prototipler yapılmalıdır. Olabildiğince aslına uygun prototipler üretimle ilgili sorunların önceden görülmesini sağlayacağı gibi fonksiyonel ve görsel olarak beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını da size gösterecektir. Fonksiyonel ve görsel beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı çalışması mümkün olduğunca pazarda hedeflenen kitle ile yapılmalıdır. Böylece bu konuda karşılaşılan sorunların daha başlangıçta tasarım adımında çözülmesi sağlanmış, hem zaman hem de parasal kayıplar önlenmiş olur.

Çoğunlukla yatırımın büyük kısmı tamamlandığında küçük detaylar ürünün pazara çıkmasını geciktirir..Bu yüzden kalıp ve benzeri parasal yatırımların başlaması ile ürünün pazara sürülmesine kadar yapılacak işlerin en ince detayı ile planlanıp uygulamaya alınması gerekir. Seri üretime hazırlık, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, ambalaj, kullanma kılavuzu ve benzeri hazırlıkları bu süreçte tamamlamak gerekir. Unutmayın bu süreç bir anlamda zamanla yarıştır.

Yeni bir ürünün pazara sunulması, pazardaki bazı ürünlerinizin talebinin daralmasına neden olabilecektir. Bu ürünleri iyi tespit edip o ürüne özel ham ve yardımcı malzemelerle mamul stoklarını sıkı kontrol altına almak uygun olacaktır. Böylece talebi azalan ürününüzün atıl stok yaratması önlenmiş olur.

Yeni ürünün doğru biçimde pazara sunulması, pazardaki hareketlerin yakından izlenmesi ve pazarlama stratejisinin bu izleme ile elde edilen bilgilerle geliştirilmesi bu işin son adımıdır ve mutlaka titizlikle yapılmalıdır.

İnovasyon sürecinde her zaman hedeflenen noktaya ulaşamamak riski vardır. Harcanan zaman ve para boşa gidebilir. Ancak araştırmaya dayalı iyi planlanmış bir süreç bu riski en aza indirir. Doğru olan bu süreci belirlenen hedeflere yönelik olarak iyi yönetmektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here